Kurie (archi)diecezjalne Kościoła rzymskokatolickiego w II Rzeczypospolitej, Lublin 2016

Dostęp

 

SPIS TREŚCI

 • Maria Dębowska, Wprowadzenie
 • Mieczysław Różański, Kuria diecezjalna w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917 r.

Metropolia gnieźnieńska

 • Łukasz Krucki, Jak powstała Kuria Arcybiskupia w Gnieźnie? O ustanowieniu centralnego urzędu archidiecezji gnieźnieńskiej w dwudziestoleciu międzywojennym
 • Joanna Napierała, Konsystorz i Kuria Arcybiskupia w Poznaniu w okresie międzywojennym
 • Maria Dębowska, Kuria diecezji chełmińskiej w Pelplinie w okresie międzywojennym
 • Zbigniew Gmurczyk, Organizacja i działalność Kurii Diecezjalnej Włocławskiej w okresie II Rzeczypospolitej

Metropolia lwowska

 • Grzegorz Chajko, Kuria Metropolitalna obrządku łacińskiego we Lwowie w dwudziestoleciu międzywojennym. Struktura, skład personalny, zadania
 • Maria Dębowska, Organizacja kurii diecezjalnej w Łucku w latach 1919-1939
 • Bartosz Walicki, Sławomir Zych, Kuria Biskupia obrządku łacińskiego w Przemyślu w okresie międzywojennym

Metropolia warszawska

 • Piotr Staniewicz, Organizacja kurii archidiecezjalnej w Warszawie w okresie II Rzeczypospolitej
 • Jarosław R. Marczewski, Kuria Diecezjalna w Lublinie w okresie międzywojennym
 • Mieczysław Różański, Kuria Diecezjalna w Łodzi w okresie II Rzeczypospolitej
 • Michał Marian Grzybowski, Kuria Diecezjalna w Płocku w latach 1918-1939
 • Tomasz Moskal, Organizacja i działalność Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu 1918-1939
 • Rafał Dmowski, Bernard Błoński, Kuria Diecezjalna w Siedlcach w latach 1918-1939

Metropolia krakowska

 • Jacek Kapuściński, Organizacja i działalność Kurii Biskupiej w Częstochowie w okresie II Rzeczypospolitej
 • Halina Dudała, Organizacja i działalność kurii diecezjalnej w Katowicach w latach 1925-1939
 • Grzegorz Bujak, Kuria diecezjalna w Kielcach w latach 1918-1939
 • Stanisław Ludwik Piech, Organizacja i działalność kurii diecezjalnej w Tarnowie w okresie II Rzeczypospolitej

Metropolia wileńska

 • Adam Szot, Obsada stanowisk Kurii (Metropolitalnej) Wileńskiej w (archi)diecezji wileńskiej w dwudziestoleciu międzywojennym (na podstawie schematyzmów diecezjalnych)
 • Józef Łupiński, Marek Grunwald, Kuria diecezji łomżyńskiej w okresie międzywojennym
 • Wykaz skrótów
 • Noty o autorach