Maria Dębowska, Wołyń 1943. Dezorganizacja i zagłada parafii katolickich. W 80. rocznicę męczeństwa Polaków, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2023

 

Dostęp