Hasła encyklopedyczne i słownikowe

Hasła encyklopedyczne

 • Niedziałkowski Karol bp, w: Encyklopedia Katolicka, t. 13, Lublin 2009, kol. 1049-1050.
 • Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych, w: Encyklopedia Katolicka, t. 14, Lublin 2010, kol. 999-1001.
 • Kumor Bolesław ks., w: Słownik pracowników książki polskiej. Suplement III, red. H. Tadeusiewicz, Łódź 2010, s. 161-162.
 • Podoska Emilia OPraem, w: Encyklopedia katolicka, t. 15, Lublin 2011, kol. 959-960.
 • Rostkowski Adam bp, w: Encyklopedia katolicka, t. 17, Lublin 2012, kol. 361-362.
 • Szelążek Adolf Piotr bp, w: Encyklopedia katolicka, t. 19, Lublin 2013, kol. 27-29.
 • Sznarbachowski Feliks ks., w: Encyklopedia katolicka, t. 19, Lublin 2013, kol. 106-107.
 • Szyjkowski Jan bp, w: Encyklopedia katolicka, t. 19, Lublin 2013, kol. 205.
 • Tokarzewski Marian ks., w: Encyklopedia katolicka, t. 19, Lublin 2013, kol. 824-825.
 • Walczykiewicz Stefan bp, w: Encyklopedia katolicka, t. 20, Lublin 2014, kol. 154.
 • Wołłowicz Antoni Erazm bp, w: Encyklopedia katolicka, t. 20, Lublin 2014, kol. 909-910.
 • Wyhowski Aleksander bp, w: Encyklopedia katolicka, t. 20, Lublin 2014, kol. 1056-1057.
 • Zajerski Franciszek bp, w: Encyklopedia katolicka, t. 20, Lublin 2014, kol. 1184.

Hasła słownikowe

[wspólnie z Leonem Popkiem biogramy księży łuckich w:] Słownik biograficzny duchowieństwa metropolii lwowskiej obrządku łacińskiego ofiar II wojny światowej 1939-1945, red. J. Krętosz, M. Pawłowiczowa, Opole 2007 [druk: 2008]:

1) Aleksandrowicz Józef, s. 25, 2) Baran Karol, s. 27, 3) Bączkowski Tadeusz, s. 28-29, 4) Budkiewicz Jan, s. 37-38, 5) Chmielnicki Zygmunt, s. 40-41, 6) Chojnacki Jan, s. 42-43, 7) Cimiński Jerzy Jan, s. 44-45, 8) Czaban Aleksander Teodor, s. 46-47, 9) Czurko Józef Kazimierz, s. 48-49, 10) Dąbrowski Michał, s. 49-50, 11) Dobrzański Stanisław, s. 50-51, 12) Fedorowicz Bronisław, s. 58, 13) Fijałkowski Stanisław, s. 60-61, 14) Galewski Stanisław, s. 63-64, 15) Galicki Bronisław, s. 64-66, 16) Gałecki Stanisław, s. 66, 17) Grabowski Henryk, s. 68-69, 18) Grodzicki Michał, s. 69-70, 19) Grzesiak Stanisław, s. 72-73, 20) Iwanicki Stefan, s. 75-76, 21) Janaszek Stanisław, s. 77-78, 22) Jarosiewicz Adolf, s. 79-80, 23) Kotwicki Jan, s. 93-95, 24) Krajewski Lucjan, s. 95, 25) Majewski Wacław, s. 101-102, 26) Nejmak Wacław, s. 106-107, 27) Orynt Piotr, s. 109, 28) Płoskiewicz Walery, s. 115-117, 29) Pszonka Stanisław, s. 119-121, 30) Reroń Bronisław Antoni, s. 122-123, 31) Rutkowski Franciszek, s. 124-125, 32) Szawłowski Bolesław, s. 139-141, 33) Szczerbicki Hieronim, s. 142-143, 34) Szostak Józef, s. 148-149, 35) Szpaczyński Władysław, s. 149-150, 36) Śniegocki Stefan, s. 152-153, 37) Tokarzewski Marian, s. 158-160, 38) Turzański Konstanty, s. 162-163, 39) Walczak Piotr, s. 163, 40) Ziętara Stanisław, s. 173-175, 41) Żyliński Bolesław, s. 177-178, 42) Harmata Józef TChr, br, s. 219, 43) Andryka Piotr Paweł, s. 305-306, 44) Chudy Leon, s. 309-310, 45) Dąbrowski Antoni, s. 311, 46) Grabowski Zygmunt, s. 314, 47) Michalak Władysław, s. 320-321, 48) Śliwa Józef, s. 328-329, 49) Truss Cyriak Bolesław, s. 330-331, 50) Tyszka Michał, s. 331-332, 51) Woźnicki Kazimierz, s. 334-335.