Inne - wykaz artykułów

  • Informator o muzeach kościelnych w Polsce, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, t. 62 (1993) s. 313-378 [wspólnie z Joachimem Gielą].