Diecezje łucka i żytomierska w pierwszych latach istnienia: wybrane zagadnienia

Głównym celem niniejszej publikacji jest prezentacja wybranych
zagadnień z początków funkcjonowania diecezji łuckiej i żytomierskiej, związanych z treściami zawartymi w jednym z pierwszych
schematyzmów tychże diecezji, który został przygotowany w 1801 r.
(„Imprimatur, Luceoriae, die 16 Decembris 1801. Gaspar Episcopus.
№ 875”), a przeznaczony na rok 1802. Ukazuje on stan diecezji łuckiej
i żytomierskiej w latach 1801–1802. Większość tematów zaprezentowanych w niniejszej publikacji (np. organizacja, katalog duchowieństwa)
jest rozszerzeniem treści zawartych we wspomnianym elenchusie.

Dostęp 

 SPIS TREŚCI

Wprowadzenie

CZĘŚĆ PIERWSZA

            Diecezje łucka i żytomierska – zagadnienia organizacyjne

 1. Utworzenie diecezji
 2. Terytorium diecezji, dekanaty i parafie
 3. Rezydencja biskupa i jego dwór
 4. Instytucje centralne i ich obsada personalna
 5. Obsada parafii

CZĘŚĆ DRUGA

            Schematyzm diecezji łuckiej i żytomierskiej na rok 1802

 1. Elenchus cleri saecularis et regularis dioecesium Luceoriensis et Żytomiriensis pro Anno Domini 1802 – edycja tekstu
 2. Directorium Officii Divini ac missarum ad usum Dioecesis Luceoriensis pro Anno Domini MDCCCII – faksymile

CZĘŚĆ TRZECIA

            Dodatki

 1. Wykaz dekanatów i parafii
 2. Wykaz zakonów
 3. Wykaz unitów i zlatynizowanych duchownych unickich
 4. Katalog duchowieństwa

INDEKSY

 1. Indeks osób
 2. Indeks miejscowości