Ksiądz Zygmunt Chmielnicki (1891-1944). Kapłan diecezji łuckiej. W 80. rocznicę męczeńskiej śmierci w KL Gross-Rosen, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2024

Dostęp 

 

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE


W CARSKIEJ I SOWIECKIEJ ROSJI
Droga do kapłaństwa
Placówki duszpasterskie
Pobyt w więzieniach i łagrze


W WOLNEJ POLSCE
W seminarium duchownym w Łucku
Redaktor „Życia Katolickiego”
Inne zajęcia


W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ
Choroba
Zaangażowanie duszpasterskie, społeczne i konspiracyjne
Nominat żytomierski czy sufragan łucki
Męczennik KL Gross-Rosen


ZAŁĄCZNIKI
Ks. Zygmunt Chmielnicki, Kapłani w Bolszewii w walce z niewiarą
Testament ks. Zygmunta Chmielnickiego
BIBLIOGRAFIA


INDEKSY
Indeks osób
Indeks miejscowości