Książki

Display # 
Łacińska parafia pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła w Łucku (XV-XVIII), Lublin 2014
Diecezje łucka i żytomierska w pierwszych latach istnienia: wybrane zagadnienia
Klasztor norbertanek w Imbramowicach. Studia i materiały, Lublin 2012
Książki - wykaz
Kurie (archi)diecezjalne Kościoła rzymskokatolickiego w II Rzeczypospolitej, Lublin 2016
Katalog mikrofilmów Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, opracowanie Maria Dębowska, Kraków 2017
Ks. Kazimierz Naskręcki, Z zapisków i ze wspomnień Żytomierzanina, [opracowanie], Kraków 2011
Księga zapowiedzi łacińskiej parafii katedralnej w Łucku 1782-1826, [opracowanie], Lublin 2013.
Inwentarz Archiwum Diecezji Łuckiej, oprac. M. Dębowska, A. Hamryszczak, Kraków 2018
Ksiądz Florentyn Czyżewski (1872-1950). Życie i działalność, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2018
Kapituła kolegiacka w Ołyce 1919-1940. Materiały, Kraków 2017
Zofia z Czartoryskich Zamoyska, Rady dla córki
Kazimierz Nowina-Konopka SJ, Wspomnienia wojenne 1915-1920, [rozdział] Na Podolu i Wołyniu. Wspomnienia z lat 1918-1920,
Kościół Lubomelski, [opracowanie], Lublin 2015.
Matka Boża Latyczowska na Wołyniu 1930-1945, Biały Dunajec-Ostróg 2017
Ks. Bolesław Żyliński, Wspomnienia z państwa antychrysta, [opracowanie], Biały Dunajec – Ostróg 2016.
Kościół katolicki na Wołyniu w warunkach okupacji 1939-1945, Rzeszów 2008.
Konferencje duchowieństwa dekanatów lubomelskiego i kowelskiego diecezji łuckiej 1927-1939, Lublin 2015
Archiwa Kościoła katolickiego w Polsce. Informator
Status animarum łacińskiej parafii katedralnej w Łucku 1815-1819,
Jadwiga Zamoyska, Zapiski z rekolekcji
Duchowieństwo diecezji łuckiej. Ofiary wojny i represji okupantów 1939-1945, Lublin 2010 [wspólnie z Leonem Popkiem].
Materiały do dziejów diecezji łuckiej. Relacje o stanie dekanatów i parafii 1941-1944,
Diecezja łucka w latach 1939-1945. Sprawozdanie ks. Jana Szycha, oprac. Maria Dębowska, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2018
Ludwik Królik, Organizacja diecezji łuckiej i brzeskiej XVI-XVIII, wyd. 2, oprac. M. Dębowska, Biały Dunajec – Ostróg 2017
Wołyń i Polesie w 1930 roku. Miejsca i ludzie, [opracowanie, wspólnie z Danielem Kiperem], Lublin 2011 – wydanie albumowe.
Kościół parafialny w Lubomlu. Wizytacje generalne z lat 1796-1839, [opracowanie], Lublin 201
Reaktywowanie duszpasterstwa w diecezjach żytomierskiej i kamienieckiej. Materiały Kurii Diecezjalnej w Łucku 1941-1945, [opracowanie], Rzeszów 2010.
Misje jezuitów na Wołyniu 1928-1939, oprac. M. Dębowska, S. Augustynek, wydawca: Ośrodek „Wołanie z Wołynia”, Biały Dunajec – Ostróg 2019
Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 1956-2006, Lublin 2006
Ksiądz Kazimierz Tytus Chaszczyński. Proboszcz parafii w Kodni, wydawca: Ośrodek „Wołanie z Wołynia”, Biały Dunajec – Ostróg 2020
Ks. Zygmunt Chmielnicki, Kartki wspomnień
Kronika klasztoru norbertanek w Imbramowicach 1741-1758, oprac. M. Dębowska, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2019
Kronika klasztoru norbertanek w Imbramowicach 1758-1769, oprac. M. Dębowska, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2019
Kronika klasztoru norbertanek w Imbramowicach 1769-1778, oprac. M. Dębowska, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2020
Kronika klasztoru norbertanek w Imbramowicach 1779-1785, oprac. M. Dębowska, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2021
Kronika klasztoru norbertanek w Imbramowicach 1785-1797, oprac. M. Dębowska, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2021
Kronika klasztoru norbertanek w Imbramowicach 1797-1804, oprac. Maria Dębowska, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2021
Kronika klasztoru norbertanek w Imbramowicach 1804-1824, oprac. Maria Dębowska, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2021
Kronika klasztoru norbertanek w Imbramowicach 1703-1741, wydanie nowe, oprac. M. Dębowska, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2022
Ksiądz Hieronim Szczerbicki (1910-1943). W 79. rocznicę męczeńskiej śmierci na Wołyniu, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2022
Maria Dębowska, Wołyń 1943. Dezorganizacja i zagłada parafii katolickich. W 80. rocznicę męczeństwa Polaków, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2023
Ks. Stanisław Marchewka, Listy do norbertanek w Imbramowicach 1944-1960, oprac. Maria Dębowska, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2023
Spadek i spadkobiercy metropolity Kacpra Kazimierza Cieciszowskiego, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2023
Ksiądz Zygmunt Chmielnicki (1891-1944). Kapłan diecezji łuckiej. W 80. rocznicę męczeńskiej śmierci w KL Gross-Rosen, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2024