Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych - wykaz artykułów

  • Katalog mikrofilmów Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, t. 67 (1997) s. 143-220.
  • Katalog mikrofilmów Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Nr 7, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, t. 84 (2005) s. 5-72.
  • Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych KUL w Lublinie, „Archiva Ecclesiastica. Biuletyn Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych", 1 (2004) nr 1, s. 67-70.
  • Wkład księdza profesora Stanisława Librowskiego w powstanie, organizację  i realizację zadań statutowych Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych, „Studia Włocławskie", t. 10 (2007) s. 45-64.
  • Instytut Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych, w: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. 90 lat istnienia, red. G. Kramarek, E. Ziemann, Lublin 2008, s. 126-130.
  • Mikrofilmowanie zbiorów kościelnych w Instytucie Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, w: Archiwa w nowoczesnym społeczeństwie. Pamiętnik V Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich Olsztyn 6-8 września 2007 r., red. J. Poraziński, K. Stryjkowski, Warszawa 2008, s. 109-116.
  • Statut ks. Eugeniusza Reczka SI dla Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych w Lublinie, w: Archiwa kościelne w służbie społeczeństwu, red. Mieczysław Różański, Łódź 2014, s. 85-104.
  • Eugeniusz Reczek TJ – pierwszy kierownik Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych, w: W służbie nauki, wychowania i wartości. Szkice biograficzne o lubelskim środowisku naukowym, red. R. Skrzyniarz, M. Łobacz, B. Borowska, Lublin 2015, s. 215-233. Dostęp 
  • Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych, w: Encyklopedia 100-lecia KUL, Lublin 2018, s. 142-143.