Archiwoznawstwo - wykaz artykułów

 • Informator o archiwach Kościoła katolickiego w Polsce. Archiwa diecezjalne i archiwa kapituł katedralnych, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, t. 64 (1995) s. 365-431.
 • Archiwa Kościoła katolickiego w Polsce, „Niemiecki Instytut Historyczny. Biuletyn“, 3 (1997) s. 36-50, Archive der römisch-katholischen Kirche in Polen tamże, s. 81-106.
 • Informator o archiwach zakonnych w Polsce, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, t. 68 (1998) s. 15-99.
 • Archiwa zakonne w Polsce, w: Archiwa polskie wobec wyzwań XXI wieku, t. 2, red. Daria Nałęcz, Warszawa 1998, s. 119-125.
 • Archiwa Kościoła katolickiego w Polsce, w: Archiwa polskie, red. K. Kozłowski, Warszawa-Szczecin 1998, s. 242-262.
 • Organizacja Kurii Biskupiej w Łucku. Studium kancelaryjno-archiwoznawcze, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, t. 71 (1999) s. 389-397.
 • Aktualne problemy archiwów kościelnych w Polsce, w: Przełomy w historii. Pamiętnik XVI Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, t 3, cz. 1, Toruń 2001, s. 111-116.
 • Stan badań nad archiwami parafialnymi w Polsce, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, t. 75 (2001) s. 11-17 (Lublin 2002).
 • Problem zespołowości w praktyce archiwów kościelnych w Polsce, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, t. 81 (2004) s. 49-57.
 • Poszanowanie zasady przynależności zespołowej w archiwach Kościoła katolickiego w Polsce – problem rzeczywisty czy wydumany?, „Archiva Ecclesiastica. Biuletyn Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych", 2 (2005) nr 2, s. 5-12 [druk: 2006].
 • Materiały do dziejów bożogrobców w Archiwum Parafialnym w Miechowie, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne", t. 86 (2006) [druk: 2007], s. 83-106 [wspólnie z Ryszardem Skrzyniarzem].
 • Stan badań nad kancelariami kościelnymi, „Archiva Ecclesiastica. Biuletyn Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych”, 4 (2007) nr 4, s. 7-18 [druk: 2008].
 • Die Archivsituation für die Vertriebenen aus den polnischen Ostgebieten, w: Vertriebene finden Heimat in der Kirche. Integrationsprozesse im geteilten Deutschland nach 1945, hrsg von R. Bendel, Köln 2008, s. 263-271.
 • Archiwa Kościoła katolickiego w II Rzeczypospolitej, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, t. 92 (2009) s. 39-51.
 • Archiwum Norbertanek w Imbramowicach, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, t. 94 (2010) s. 29-38 [druk: 2011].
 • Akta wizytacyjne w strukturze zasobów historycznych archiwów diecezjalnych w Polsce, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, t. 97 (2012) s. 65-71.
 • Mikrofilmowanie materiałów archiwalnych w archiwach kościelnych, w: Ochrona zasobu archiwów kościelnych, red. A. Laszuk, Warszawa 2012, s. 160-169.
 • Losy materiałów archiwalnych ze wschodnich diecezji II Rzeczypospolitej ze szczególnym uwzględnieniem archiwaliów diecezji łuckiej, w: Archiwa kościelne w służbie społeczeństwu, red. M. Różański, Łódź 2014, s. 121-130.
 • Wkład Księdza Profesora Stanisława Librowskiego w rozwój archiwistyki kościelnej w Polsce, w: Ksiądz Stanisław Librowski archiwista, historyk Kościoła, dydaktyk, red. W. W. Żurek, D. Kiper, Lublin 2015, s. 11-31.
 • Diocesan historical archives in Poland. The process of formation, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, t. 104 (2015) s. 47-54.
 • Organizacja kurii diecezjalnej w Łucku w latach 1919-1939, w: Kurie (archi)diecezjalne Kościoła rzymskokatolickiego w II Rzeczypospolitej, red. M. Dębowska, Lublin 2016, s. 123-138.
 • Kuria diecezji chełmińskiej w Pelplinie w okresie międzywojennym, w: Kurie (archi)diecezjalne Kościoła rzymskokatolickiego w II Rzeczypospolitej, red. M. Dębowska, Lublin 2016, s. 55-60.
 • Archiwa Kościoła katolickiego w ostatnim stuleciu, w: Nova et vetera. Aktualne problemy archiwów diecezjalnych w Polsce, red. W. W. Żurek, Lublin 2016, s. 23-43. Dostęp